Logotyp-Rundgrens.jpg
Hem Kontakta oss

Vi kan brandsäkerhet!

Vi hjälper dig med:

- Service av brandskydd (brandsläckare, hänvisningsarmaturer, brandposter, rökluckor etc.)

- Service och installation av släcksystem Forrex, Fogmaker och Novec

- Utrymning (skyltning och utrymningsplaner)

- SBA (Systematiskt brandskyddsarbete, webb-baserat SBA-system, egenkontroll och revision)

- Leverans och montering av brandskyddsprodukter

- Serviceavtal på årligt underhåll av brandskydd

- Utbildning i Grundläggande brand och Heta arbeten

- Hjärtstartare samt utbildning i Hjärt- och lungräddning inkl. D-HLR

Vi är medlemmar i:

Svebra.jpg

Vi är certifierade Brandskyddstekniker.

Vi är certifierade att serva/underhålla Forrex släcksystem.

Copyright 2010 Rundgrens Brandservice AB